fbpx

פרוסטרן – לתיקון מחסורי ברזל בעצי פרי, ירקות וצמחי נוי

לטיפול בכלורוזה (שינוי צבע) ומחסורי ברזל בעצי פרי, בירקות ובצמחי נוי

באריזה: 1 ק”ג / 0.1 ק"ג (100 גרם)

פרוסטרן מהווה מקור זמין ברזל לצמח, המיועד לריפוי ולמניעה של מחסור בברזל המתבטא בכלורוזה- שינוי צבע בעלים, בפירות קטנים וחיוורים ובעלווה / נוף לא מפותח.

פרוסטרן נמס במים בקלות ונקלט במהירות בשורשים ובעלווה.

יישום דרך השורשים ידרוש זמן ארוך יותר עד להופעות תוצאות אך יספק משך פעילות ארוך יותר ואילו יישום עלוותי יביא להיעלמות מהירה יותר של סימני המחסור אך משך ההשפעה יתקצר בהתאם.

אופן היישום:
מומלץ ליישם את התכשיר באביב ובקיץ בהם קצב הצמיחה מהיר יותר ודורש מלאים זמנים של חומרי דשן, בהתאם למין הגידול, בעת השתילה או לפני שהצמח מתחיל את שלב הגידול הווגטטיבי. היישום ייעשה ישירות לקרקע או דרך מערכת ההשקיה. ביישום עלוותי יש לרסס את כל העליםעל מנת לקבל תוצאות מושלמות.

ריכוז כילאט הברזל בתמיסת ההגמעה לא יעלה של 6% (לא יותר מ–600 גרם תכשיר לכל 10 ל’ מים). ביישום דרך מערכות טפטוף – יש להזריק את התכשיר בשליש האחרון של ההשקיה. יש לחזור על הטיפול בהתאם לצורך.

*תמיד יש לקרוא את הוראות היצרן טרם השימוש

 

המחיר שלנו:

35.00 140.00 

מוצרים קשורים